רשימת ההתאמה של סוגי המיסים, העמלות והאגרות האחרות הנגבות על ידי רשויות המכס, קודי סיווג התקציב

שם התשלום תחולת תשלומים סוג התשלום סוג תשלום קוד תקציב סיווג קוד
1 דמי מכס בגין פעולות מכס (עבור מכס של טובין, עבור הצהרת מכס טובין לפעולות מכס) תשלומים הוחלו בכל עת EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 עמלות מכס ליווי מכס תשלומים הוחלו בכל EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 ייבוא ​​מכס חובה (עמלות אחרות, מסים וכן עמלות שיש פעולה מקבילה), את החובה לשלם אשר עלה מ 1 ספטמבר 2010 תשלומים הוחלו בכל EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 ייבוא מכסשחובתו לשלם לפני 1 ספטמבר 2010 תשלומים הוחלו בכל EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 חובה מיוחדת שהוקמה בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס למדינות שלישית (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29 של השנה) תשלומים הוחלו בכל EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Anti-Dumping חובה שנקבעה בהתאם לפרוטוקול על יישום של אמצעי הגנה מיוחדים, נגד השלכת צעדים נגד מדינות שלישיות (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 במאי 29) תשלומים הוחלו בכל EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 פיצוי חובה שנקבעה בהתאם לפרוטוקול על יישום של אמצעי הגנה מיוחדים, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס שליש מדינות (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29 של השנה) תשלומים הוחלו בכל EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 אמצעי ההגנה של טריגר נעשה בהתאם להסכם הסחר החופשי בין האיחוד הכלכלי האירואסי למדינות החברות בו, לבין הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם, לעומת זאת, 29 של חודש מאי 2015. תשלומים הוחלו בכל EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 חובה מיוחדת ראשונית תשלומים הוחלו בכל EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 מראש נגד ההטלה חובה תשלומים הוחלו בכל EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 פיצוי ראשוני חובה תשלומים הוחלו בכל EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 חובה מיוחדת ששולמה בהתאם לנוהל שנקבע עבור איסוף המקדים סוגי המקדים של חובות תשלומים הוחלו בכל EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Anti-Dumping חובה בתשלום בהתאם לנוהל שנקבע עבור איסוף המקביל סוגי המקדים של חובות תשלומים הוחלו בכל EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 דמי הפיצויים המשולמים בהתאם לנוהל שנקבע לגביית דמי המקדמה המקבילים תשלומים הוחלו בכל EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 מס ערך המוסף תשלומים הוחלו בכל EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 דמי מכס ומסים במחירים קבועים עבור טובין לשימוש אישי תשלומים הוחלו בכל EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 סך כל דמי המכס על טובין לשימוש אישי תשלומים הוחלו בכל EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 דמי אחסון מכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 ייצוא מכס על נפט גולמי המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 ייצוא מכס על נפט גולמי, למעט נפט המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 יצוא מכס על גז טבעי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 ייצוא מכס על סחורות המיוצרות מנפט תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 ייצוא מכס על סחורות שאין עבורם קוד נפרד לסוג מכס הייצוא תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 ייצוא מכס על נפט גולמי המיוצא משטחה של הפדרציה הרוסית דרך שטחה של הרפובליקה של בלארוס באמצעות הובלת צינורות, בהסכמים נפרדים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ייצוא מכס 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם של מזון (למעט תזקיקים של יין, ענבים, פירות, ברנדי, קלבדו, טמפורליים) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 הבלו על מוצרי אלכוהול תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 הבלו על צינור טבק, עישון, לעיסה, מציצה, סחיפה, נרגילה (למעט טבק, המשמש כחומר גלם לייצור מוצרי טבק) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 לבלו על דלק רכב תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 הבלו על דלק ישיר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע עד 67,5 ק"ו (90 l.s.א) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 הבלו על סולר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 הבלו על שמני מנוע עבור מנועי דיזל ו (או) קרבורטור (הזרקה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 הבלו על יינות, יינות פירות (למעט יינות מבעבעים, שמפניה), משקאות יין ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן העשוי מחומרי גלם מזון, ו (או) ענבים מאלכוהול או אחרים, ו (או) תזקיק יין, או) תזקיק פירות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי כדי 0,5 אחוזים, כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 הבלו על מוצרי אלכוהול עם כמות גדולה של אלכוהול אתילי מעל 9 אחוזים (למעט בירה, יין, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), משקאות יין שנעשו ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, ו (או) ענבים אלכוהוליים או מחית פירות אחרת, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 הבלו על מוצרי אלכוהול עם כמות קטנה של אלכוהול אתילי עד 9 אחוזים כולל (למעט בירה, משקאות שנעשו על בסיס בירה, יינות, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), סיידר, פואר, מייד, משקאות יין שנעשו ללא תוספת של אתיל מתוקן אלכוהול המופק מחומרי גלם מזון, או (או) ענבים מאלכוהול או מחית פירות אחרת, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 בלו על תזקיקים: יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, ויסקי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 בלו על אתנול מחומרי גלם שאינם מזון תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 הבלו על סיידר, פוירט, מיד תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 67,5 kW (90 hp) ועד 112,5 kW (150 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 בלו על אופנועים עם כוח מנוע מעל 112,5 kW (150 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 בלו על יינות נוצצים (שמפניה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח השבר של אלכוהול אתילי מעל 0,5 אחוזים ועד 8,6 אחוזים כולל, משקאות מבוססי בירה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 8,6 אחוז תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 הבלו על סיגרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 בלו על סיגרילו (סיגרים), בידיס, כרתים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 הבלו על סיגריות, סיגריות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 לבלו על תזקיקים באמצע תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 בלו על מערכות אספקת ניקוטין אלקטרוניות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 לבלו על נוזלים עבור מערכות אספקת ניקוטין אלקטרונית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 בלו על מוצרי טבק (טבק) המיועדים לצריכה על ידי חימום תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 112,5 kW (150 hp) ועד 147kW (200 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 147kW (200 hp) ועד 220 kW (300 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 220 kW (300 hp) ועד 294 kW (400 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 294 kW (400 hp) ועד 367 kW (500 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 בלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע על XNXX kw (367 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית בלו 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 כספים ממכירת סחורות שהוחרמו במונחים של מכירת מלאי של הנכס שצוין תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 כספים ממכירת סחורות שנעצרו על ידי רשויות המכס, בסכום המחושב ביום המעצר של סחורות אלה יבוא מכס המסים ומסים אשר ישולם בעת הנחת סחורות מעוכב על פי נוהל המכס של שחרור לצריכה ביתית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 קנסות, למעט קנסות על הפרת החקיקה המטבע של הפדרציה הרוסית ומעשים של גופים מטבע הרגולציה, שמונתה על ידי רשויות המכס, וקנסות על הפרה של החקיקה של הפדרציה הרוסית על יסודות של המערכת החוקתית של הפדרציה הרוסית, על כוח המדינה של הפדרציה הרוסית, על השירות הציבורי של הפדרציה הרוסית, על הבחירות משאל עם של הפדרציה הרוסית על הממונה על זכויות האדם של הפדרציה הרוסית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 קנסות על הפרת החקיקה המטבע של הפדרציה הרוסית ומעשי המטבע הרגולציה הרשויות, שמונתה על ידי רשויות המכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 קנסות על הפרת החקיקה של הפדרציה הרוסית על יסודות המערכת החוקתית של הפדרציה הרוסית, על כוח המדינה של הפדרציה הרוסית, על השירות הציבורי של הפדרציה הרוסית, על הבחירות משאל עם של הפדרציה הרוסית, על הממונה על זכויות האדם של הפדרציה הרוסית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 כספים שהתקבלו מיישום אמצעים של אחריות אזרחית ומנהלית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 כספים שהתקבלו כתוצאה מיישום של אמצעי אחריות פלילית במקרים יזום על ידי רשויות המכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית כספים וקנסות 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 סוגים אחרים של תשלומים שגובים מהם רשויות מכס
65 הכנסות אחרות מעיבוד שירותים בתשלום על ידי מקבלי כספים ופיצוי הוצאות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 הכנסות אחרות שאינן מס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 תשלום מראש למכס עתידי ולתשלומים אחרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 הבטחת מילוי החובה לתשלום מכס, מסים, חובות מיוחדות, אנטי-השלכת פסולת, למעט ביטחונות אלה, שבוצעו על ידי הפקדה במזומן תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9080
69 הפקדה מוניטרית שנעשתה כבטוחה לביצוע חובת תשלום מכס, מסים, חובות מיוחדות, נגד השלכת פסולת תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 הבטחת ביצוע חובות של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כנציג מכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 הבטחת מילוי חובותיה של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כמוביל המכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 הבטחת ביצוע חובות של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כבעלים של מחסן אחסון זמני תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 הבטחת ביצוע חובות של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כבעלים של מחסן מכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 הבטחת מילוי חובותיה של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כבעלים של חנות דיוטי פרי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 הבטחת ביצוע תפקידו של מפעיל כלכלי מורשה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 הבטחת ביצוע חובות של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כבעלים של מחסן חופשי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 הבטחת מילוי חובותיה של ישות משפטית המפעילה פעילויות בתחום המכס כנציג מכס ומוביל המכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 הבטחת מילוי תפקידו של גוף משפטי המפעיל פעילויות בתחום המכס כנציג מכס, וכן הבטחת מילוי תפקידו של מפעיל כלכלי מורשה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 הבטחת מילוי חובותיו של גורם משפטי המבצעת פעילות בתחום המכס כמוביל המכס, וכן הבטחת מילוי תפקידו של מפעיל כלכלי מורשה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 הבטחת מילוי תפקידו של גוף משפטי המפעיל פעילויות בתחום המכס כנציג מכס ומוביל המכס, ומבטיח את מילוי תפקידו של מפעיל כלכלי מורשה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 הפקדה מוניטרית שנעשתה כבטוחה להתחייבות של הארגון להשתמש בולים נרכשים שנרכשו עבורם התחייבות הארגון לא התממשה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 כספים ששולמו על ידי היבואנים לרשויות המכס להוצאת בולים הבלו תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 דמי שימוש בתשלום עבור ההגה כלי רכב (שלדה) וקדימונים עבורם מיובאים לתוך הפדרציה הרוסית, למעט כלי רכב עם גלגלים (שלדה) ונגררים עבורם מיובאים משטחה של הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 דמי מיחזור המשולמים עבור כלי רכב גלגליים (שלדה) וקדימונים עבורם המיובאים לתוך הפדרציה הרוסית משטחה של הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 המדינה תשלום עבור אימוץ של החלטות מקדמיות על סיווג הסחורות על פי אחד המינוח הסחורות של הפעילות הכלכלית החוץ של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 דמי ניצול המשולמים על מכוניות ודחפים עצמיים עבורם המיובאים לפדרציה הרוסית, למעט מכוניות מונעות עצמית וקדימונים עבורם המיובאים משטח הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 דמי ניצול המשולמים על כלי רכב בעלי תלות עצמית וקדימונים המיובאים לפדרציה הרוסית משטח הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית סוגים אחרים של תשלומים שחויבו על ידי רשויות המכס 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 עונשים בגין איחור בתשלום מכס בגין פעולות מכס (עבור מכס לסחורות טובין, עבור הצהרת מכס על טוביןעבור פעולות מכס) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 עונשים בשל איחור בתשלום דמי מכס עבור ליווי המכס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 עונשים על איחור בתשלום של חובות היבוא (חובות אחרות, מסים ודמי כי יש השפעה דומה), את החובה לשלם אשר התעוררה מ 1 ספטמבר 2010 שנה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 עונשים על איחור בתשלום חובות היבוא, החובה לשלם אשר התעוררה לפני 1 ספטמבר 2010 שנה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 עונשים על תשלום מאוחר של חובה מיוחדת שהוקמה בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס למדינות שלישית (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 עונשים על איחור בתשלום של אנטי השלכת חובה שהוקמו בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס למדינות שלישית (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 עונשים על תשלום מאוחר של דמי הפיצול שנקבעו בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים פיצוי נגד מדינות שלישיות (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירופי של 8 בחודש מאי 29) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 עונשים בשל איחור בתשלום מס ערך מוסף תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 קנסות בשל איחור בתשלום דמי מכס ומסים בשיעור אחיד של טובין לשימוש אישי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 קנסות בשל איחור בתשלום סך דמי המכס בגין טובין לשימוש אישי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 קנסות בגין איחור בתשלום דמי מכס לאחסון תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 עונשים על תשלום מאוחר של חובה מיוחדת שהוקמה בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 עונשים על איחור בתשלום של החובה אנטי דבק הוקמה בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 עונשים על איחור בתשלום דמי הפיצול שנקבעו בהתאם לחקיקה של הפדרציה הרוסית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 עונשים על איחור בתשלום של חובה מיוחדת זמנית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 עונשים על איחור בתשלום מראש נגד ההטלה חובה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 עונשים על איחור בתשלום דמי פיצוי ראשוני תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 קנסות בגין איחור בתשלום האגרה המיוחדת ששולמה בדרך שנקבעה לגביית דמי המקדמה המקבילים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 עונשים על איחור בתשלום של חובת האמצעים ששולמו על פי הנוהל שנקבע עבור גביית חובות זמניים המקביל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 עונשים על איחור בתשלום דמי הפיצוי, ששולמו באופן שנקבע לגבייה של המקביל סוגי דמי המקביל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 עונשים על איחור בתשלום מכס היצוא על נפט גולמי המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 עונשים בשל איחור בתשלום מכס היצוא על נפט גולמי, למעט נפט המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 קנס בגין איחור בתשלום מכס היצוא על גז טבעי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 עונשים בגין איחור בתשלום מכס על סחורות על נפט תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 עונשים על איחור בתשלום מכס על סחורות על סחורות שאין קוד נפרד עבור סוג של מכס היצוא תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 עונשים בשל איחור בתשלום מכס היצוא על נפט גולמי, המיוצא משטחה של הפדרציה הרוסית דרך שטחה של הרפובליקה של בלארוס באמצעות הובלת צינורות, בהסכמים נפרדים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 עונשים בגין איחור בתשלום הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם מזון (למעט תזקיקים של יין, ענבים, פירות, ברנדי, קלבדו, ויסקי) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 עונשים על תשלום מאוחר של הבלו על מוצרים המכילים אלכוהול תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 עונשים על איחור בתשלום הבלו על צינור טבק, עישון, לעיסה, מציצה, טבק, נרגילה (למעט טבק, המשמש חומר גלם לייצור מוצרי טבק) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 עונש על תשלום מאוחר של הבלו על דלק רכב תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 עונש על איחור בתשלום הבלו על בנזין לרוץ ישר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע עד 67,5 kW (90 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 עונשים בגין איחור בתשלום הבלו על סולר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 עונשים בגין איחור בתשלום הבלו על שמנים מוטוריים של מנועי דיזל ו (או) קרבורטור (הזרקה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 עונשים בגין איחור בתשלום הבלו על יינות, יינות פירות (למעט יינות מבעבעים, שמפניות), משקאות יין ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן העשוי מחומרי גלם מזון ו (או) ענבים מאלכוהול או פירות אחרים, ו (או) יין תזקיק ו / או תזקיק פירות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 עונשים על איחור בתשלום הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי כדי 0,5 אחוזים, כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 עונשים בגין איחור בתשלום הבלו על מוצרי אלכוהול עם כמות גדולה של אלכוהול אתילי מעל 9 אחוזים (למעט בירה, יינות, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), משקאות יין שנעשו ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, ו (או ) ענבים מאלכוהול או פירות אחרים, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מוצרי אלכוהול עם כמות נפח של אלכוהול אתילי עד 9 אחוזים כולל (למעט בירה, משקאות על בסיס בירה, יין, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), סיידר, poiret, mead, משקאות יין עשה ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, וכן (או) ענבים מאלכוהול או מחית פירות אחרת, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 עונשים על תשלום מאוחר של הבלו על יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, תזקיקי ויסקי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 עונשים על איחור בתשלום הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם שאינם מזון תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 עונש על תשלום מאוחר של בלו על סיידר, פואר, מיד תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 67,5 kW (90 hp) ועד 112,5 kW (150 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 עונשים על איחור בתשלום הבלו על אופנועים עם כוח מנוע מעל 112,5 kW (150 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 עונש על תשלום מאוחר של בלו על יינות נוצצים (שמפניה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 עונשים על תשלום מאוחר של הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 0,5 אחוזים ועד 8,6 אחוזים כולל, משקאות מבוססי בירה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 עונשים על איחור בתשלום הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 8,6 אחוז תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 עונשים על תשלום מאוחר של הבלו על סיגרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 עונש על תשלום מאוחר של הבלו על סיגרילות (סיגריות), bidi, kretek תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 עונשים על איחור בתשלום הבלו על סיגריות, סיגריות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 עונשים על תשלום מאוחר של הבלו על תזקיקים באמצע תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מערכות אספקת ניקוטין אלקטרונית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 עונשים על איחור בתשלום הבלו על נוזלים עבור מערכות אספקת ניקוטין אלקטרונית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 עונשים על איחור בתשלום הבלו על טבק (מוצרי טבק), המיועד לצריכה על ידי חימום תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 112,5 kW (150 hp) ועד 147 kW (200 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 147kW (200 hp) ועד 220 kW (300 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 220 kW (300 hp) ועד 294 kW (400 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 294 kW (400 hp) ועד 367 kW (500 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 עונשים על איחור בתשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 367 kW (500 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 עונשים על איחור בתשלום דמי ניצול המשולמים עבור כלי רכב גלגליים (שלדה) וקדימונים עבורם המיובאים לתוך הפדרציה הרוסית, למעט כלי רכב עם גלגלים (שלדה) וקדימונים עבורם המיובאים משטח הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 עונשים בשל איחור בתשלום דמי ניצול המשולמים עבור כלי רכב גלגליים (שלדה) וקדימונים עבורם המיובאים לתוך הפדרציה הרוסית משטח הרפובליקה של בלארוס תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית עונשים 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 ריבית לדחיית תשלום דמי היבוא, החובה לשלם אשר התעוררה מ 1 ספטמבר 2010 תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 ריבית לדחיית תשלום מכס יבוא, החובה לשלם אשר התעוררה לפני 1 ספטמבר 2010 שנה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 ריבית כאילו תשלום דחוי של חובה מיוחדת, תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 שהוקמה בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת צעדים נוגדים ביחס למדינות שלישיות (נספח מס '8 לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 29 בחודש מאי 2014 של השנה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה
152 ריבית כאילו תשלום דחוי של אנטי השלכת חובה שנקבעו בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס למדינות שלישית (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29 של השנה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 ריבית כאילו תשלום דחוי של דמי הפיצול שנקבעו בהתאם לפרוטוקול על יישום של הגנה מיוחדת, נגד השלכת אמצעים נגד ביחס למדינות שלישיות (נספח מס 'XNXX לאמנה על האיחוד הכלכלי האירואסי של 8 בחודש מאי 29 של השנה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 ריבית כאילו דחיית תשלום מכס הייצוא על נפט גולמי המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 ריבית כאילו דחיית תשלום מכס על היצוא על נפט גולמי, למעט נפט המיוצא מחוץ לשטח המכס של EAEU תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 עניין כאילו דחיית תשלום מכס היצוא על גז טבעי סופק תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 עניין כאילו דחיית תשלום מכס הייצוא על סחורות שמקורן בנפט תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 ריבית כאילו דחיית תשלום מכס הייצוא על טובין שלגביהם לא סופק קוד נפרד מסוג מכס הייצוא תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 הריבית היא כאילו מעניקה דחיית תשלום מכס על ייצוא נפט גולמי המיוצא משטחה של הפדרציה הרוסית דרך שטחה של הרפובליקה של בלארוס באמצעות הובלת צינורות, בהסכמים נפרדים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם מזון (למעט יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, תזקיקי ויסקי) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 ריבית עבור תשלום נדחה של הבלו על מוצרים המכילים אלכוהול תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על צינור טבק, עישון, לעיסה, מציצה, טבק, נרגילה (למעט טבק, המשמש חומר גלם לייצור מוצרי טבק) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 ריבית בגין דחיית תשלום הבלו על דלק מוטורי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על בנזין לרוץ ישר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 ריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע עד 67,5 kW (90 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על סולר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על שמני מנוע עבור מנועי דיזל ו (או) קרבורטור (הזרקה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 עניין לדחיית תשלום הבלו על יינות, יינות פירות (למעט יינות מבעבעים, שמפניות), משקאות יין ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן העשוי מחומרי גלם מזון ו (או) ענבים מאלכוהול או מחית פירות אחרת, ו (או) יין תזקיק ו / או תזקיק פירות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי כדי 0,5 אחוזים, כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 ריבית בגין תשלום דחוי על מוצרי אלכוהול עם כמות קטנה של אלכוהול אתילי מעל 9 אחוזים (למעט בירה, יינות, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), משקאות יין שנעשו ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, ) ענבים מאלכוהול או פירות אחרים, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 ריבית בגין תשלום דחוי על מוצרי אלכוהול עם כמות נפח של אלכוהול אתילי עד 9 אחוזים כולל (למעט בירה, משקאות שנעשו על בסיס של בירה, יין, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), סיידר, poiret, mead, משקאות יין עשה ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, וכן (או) ענבים מאלכוהול או מחית פירות אחרת, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 עניין לדחיית הבלו על יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, תזקיקי ויסקי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם שאינם מזון תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 ריבית עבור תשלום נדחה של הבלו על סיידר, פואר, מיד תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 ריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 67,5 kW (90 hp) ועד 112,5 kW (150 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 ריבית בגין תשלום נדחה של בלו על אופנועים עם כוח מנוע על XNXX kw (112,5 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 ריבית לדחיית הבלו על יינות מבעבעים (שמפניה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 ריבית עיכוב תשלום הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 0,5 אחוזים ועד 8,6 אחוזים כולל, משקאות מבוססי בירה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 ריבית עיכוב תשלום הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 8,6 אחוזים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 ריבית לדחיית הבלו על סיגרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 עניין לדחיית הבלו על סיגרילו (סיגרים), bidis, kretek תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 ריבית לדחיית הבלו על סיגריות, סיגריות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 ריבית על דחיית הבלו על תזקיקים ביניים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על מערכות אספקת ניקוטין אלקטרוניות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על נוזלים עבור מערכות אספקת ניקוטין אלקטרונית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 ריבית עבור תשלום נדחה של הבלו על טבק (מוצרי טבק), המיועד לצריכה על ידי חימום תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 ריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 112,5 kW (150 hp) ועד 147 kW (200 hp), כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 ריבית בגין תשלום נדחה של הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 147 kW (200 hp) ועד 220 kW (300 hp), כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 ריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 220 kW (300 hp) ועד 294 kW (400 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 ריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 294 kW (400 hp) ועד 367 kW (500 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 הריבית על דחיית הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל XNXX kw (367 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 ריבית בגין תשלום נדחה של מס ערך מוסף תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית בגין תשלום נדחה 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 ריבית על תשלום בתשלומים של חובות היבוא, את החובה לשלם אשר התעוררה מ 1 ספטמבר 2010 תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 ריבית על תשלום בתשלומים של חובות היבוא, החובה לשלם אשר התעוררה לפני 1 ספטמבר 2010 שנה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על אתיל אלכוהול מחומרי גלם מזון (למעט תזקיקים יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, ויסקי) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על אלכוהול המכילים מוצרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על צינור טבק, עישון, לעיסה, מציצה, snuffing, נרגילה (למעט טבק, המשמש חומר גלם לייצור מוצרי טבק) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על דלק מנוע תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על דלק ישיר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 ריבית על הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע עד 67,5 קילוואט (90 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על סולר תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על שמני מנוע עבור מנועי דיזל ו (או) קרבורטור (הזרקה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 ריבית על תשלומי הבלו על יינות, יינות פירות (למעט יינות מבעבעים, שמפניות), משקאות יין ללא הוספת אלכוהול אתילי מתוקן העשוי מחומרי גלם מזון, ו (או) ענבים מעושנים או מחית פירות אחרת, ו (או) יין תזקיק ו / או תזקיק פירות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי כדי 0,5 אחוזים, כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 ריבית על תשלומי הבלו על מוצרי אלכוהול עם כמות קטנה של אלכוהול אתילי מעל 9 אחוזים (למעט בירה, יין, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), משקאות יין שנעשו ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, ו (או ) ענבים מאלכוהול או פירות אחרים, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 ריבית על תשלום בתשלומים על מוצרי אלכוהול עם נפח חלק של אלכוהול אתילי עד 9 אחוזים כולל (למעט בירה, משקאות שנעשו על בסיס של בירה, יין, יינות פירות, יינות נוצצים (שמפניות), סיידר, poiret, mead, משקאות יין עשה ללא תוספת של אלכוהול אתילי מתוקן המופק מחומרי גלם מזון, וכן (או) ענבים מאלכוהול או מחית פירות אחרת, ו (או) תזקיק יין, ו (או) תזקיק פירות) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על תזקיקים יין, ענבים, פירות, ברנדי, calvados, ויסקי תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על אלכוהול אתילי מחומרי גלם שאינם מזון תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על סיידר, פואר, מיד תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 67,5 kW (90 hp) ועד 112,5 kW (150 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 ריבית על הבלו על אופנועים עם כוח מנוע על 112,5 kW (150 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 ריבית על תשלום בתשלומים של בלו על יינות נוצצים (שמפניה) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 הריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח חלק של אלכוהול אתילי מעל 0,5 אחוזים ועד 8,6 אחוזים כולל, משקאות מבוססי בירה תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על בירה עם תוכן סטנדרטי (סטנדרטי) של נפח נפח של אלכוהול אתילי מעל 8,6 אחוז תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על סיגרים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על סיגרילות (סיגרים), bidi, kretek תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 ריבית על תשלומים על הבלו על סיגריות, סיגריות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על תזקיקים ביניים תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 ריבית על תשלום בתשלומים על הבלו על מערכות אספקת ניקוטין אלקטרונית תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 ריבית על תשלומי הבלו על מערכות אספקת ניקוטין אלקטרוניות תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 ריבית על תשלום בתשלומים של הבלו על טבק (מוצרי טבק), המיועד לצריכה על ידי חימום תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע על 112,5 kW (150 hp) ועד 147 kW (200 hp), כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע על 147 kW (200 hp) ועד 220 kW (300 hp), כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 220 kW (300 hp) ועד 294 kW (400 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע מעל 294 kW (400 hp) ועד 367 kW (500 hp) כולל תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 ריבית על תשלום הבלו על מכוניות נוסעים עם כוח מנוע על XNXX kw (367 hp) תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 ריבית למתן תשלום בתשלומים של מס ערך מוסף תשלומים, תשלום אשר נקבע על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית ריבית על תשלום בתשלומים 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 ל- 20 (228)


החל מה- 1.01.2020, תוספי BSC הבאים אינם נכללים בסיווג התקציב של הכנסות התקציב:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "קבלות אחרות מעונשים כספיים (קנסות) וסכומים אחרים בגין נזקים שזכו בתקציב הפדרלי";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "ריבית ששולמה במקרה של הפרת התנאים להעברת סכום מכס היצוא";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 "כספים מסילוק ומכירה של רכוש שהוחרמו ומוצרים אחרים הפכו להכנסות הפדרציה הרוסית, למעט כספים ממכירת רכוש שהוחרמו שהתקבלו כתוצאה מעבירות שחיתות (ביחס למכירת מלאי של הנכס שצוין) (אחר כספים מסילוק ומכירה של רכוש שהוחרמו ואחרים הפכו להכנסות הפדרציה הרוסית);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “גביית מזומנים (קנסות) עבור - עבירות מנהליות בתחום המסים והעמלות שנקבעו על ידי קוד הפדרציה הרוסית על עבירות מנהליות ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 "גביית מזומנים (קנסות) בגין הפרה של מעשים המהווים את זכות האיחוד הכלכלי האירופי, חקיקת הפדרציה הרוסית בנושא מכס";
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "גביית מזומנים (קנסות) בגין הפרה של חקיקת המטבע של הפדרציה הרוסית ומעשי גופי פיקוח מטבע, כמו גם חקיקת הפדרציה הרוסית בתחום בקרת היצוא";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "קנסות (קנסות) בגין הפרת החקיקה של הפדרציה הרוסית על יסודות המערכת החוקתית של הפדרציה הרוסית, על כוחה הממלכתי של הפדרציה הרוסית, על השירות הציבורי של הפדרציה הרוסית, על בחירות ומשאלים של הפדרציה הרוסית, על הנציב לזכויות אדם הפדרציה הרוסית ";
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "גביית מזומנים (קנסות) בגין הפרה של החקיקה של הפדרציה הרוסית למניעת לגליזציה (הלבנת) של הכנסות מפשע ומימון טרור, על זרימת סמים נרקוטיים ופסיכוטרופיים";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "גביית מזומנים (קנסות) וסכומים אחרים שניתן להחלים מאנשים אשמים בביצוע פשעים ופיצוי בגין נזק לרכוש שזוכה בתקציב הפדרלי";
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "עונשים כספיים (קנסות) בגין הפרה של חקיקת היער על חלקות יער בבעלות פדרלית";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "גביית מזומנים (קנסות) בגין הפרה של החוק לפיקוח המדינה על יישום תעבורה בכבישים בינלאומיים";
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 "עונשים כספיים (קנסות) בגין עבירות מינהליות הפוגעות בבריאות, הקבועות בקוד עבירות מינהליות של הפדרציה הרוסית".