מה אמור להיות הסימון על המוצר שאינו כפוף לתקנות שאינן מכסיות

0

במקרה שלך המוצר אין צורך בהצהרת תאימות או תעודת תאימות, אסור שהתוויות יישאו את סימן ה- EAC. שאר הדרישות נשארות זהות, כלומר, הכל חייב להיות ברוסית.

אם המוצר נמצא סימון עם סימן ה- EAC, ניתן לסרב להכריז על ההכרזה ולהכריח את הסחורה תחת הנוהל המתאים לנקוט בפעולות למיגור הפרה זו, כלומר הערת טובין.

כבסיס באמצעות: פסקאות. 1 ופסקאות 9 n.1 st.125 TC EAEU - שגילה עבירות על החוק. תיוג על האריזה (EAC) מכיל מידע שעלול להטעות את הצרכן.

#30