מסמכים ומידע נדרשים לרישום המדינה של מוצרים שהוצגו לראשונה, מיובאים לראשונה לשטח הפדרציה הרוסית

לצורך הנפקת מסמך המאשר את בטיחות המוצרים, המסמכים הבאים מוגשים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות הטכניות של איחוד המכס:

למוצרים המיוצרים בטריטוריית המכס של איחוד המכס:

 1. הצהרה
 2. עותקים של מסמכים לפיהם מיוצרים המוצרים (תקנים, מפרטים, תקנות, הוראות טכנולוגיות, מפרטים, מתכונים, מידע על הרכב), מאושרים על ידי היצרן (היצרן);
 3. הודעה בכתב של היצרן (היצרן) כי המוצרים המיוצרים על ידו (דוגמאות מוצר) עומדים בדרישות המסמכים לפיהם הוא מיוצר (כהתקבלה הודעה: העתקי תעודת האיכות, דרכון בטיחות (איכות), אישורי איכות שאושרו על ידי היצרן ( יצרן), או מכתב מהיצרן (אחד המסמכים המפורטים מסופק);
 4. מסמך היצרן (היצרן) על יישום (הפעלה, שימוש) של סחורות מבוקרות (הוראות, מדריכים, תקנות, המלצות) או העתק מהם מאושר על ידי המבקש (אם קיים);
 5. העתקי תוויות (אריזה) או פריסותיהם למוצרים מבוקרים, מאושרים על ידי המבקש;
 6. העתקי מסמכים על הפעילות הספציפית של תוסף מזון פעיל ביולוגית (לתכשירים המכילים רכיבים לא ידועים, מרשמים לא רשמיים), מאושרים על ידי המבקש;
 7. פעולת דגימה (דגימות);
 8. הצהרת יצרן (יצרן) על הימצאותם של אורגניזמים מהונדסים (מהונדסים) גנטית, חומרי ננו, הורמונים, חומרי הדברה במזון;
 9. פרוטוקולי מחקר (מבחן) (פעולות של בדיקה היגיינית), דוחות מדעיים, חוות דעת מומחים, תמצית מהמרשם המאוחד של ישויות משפטיות או מהמרשם המאוחד של יזמים בודדים (אופציונלי);

 

עבור מוצרים נשלטים המיוצרים מחוץ לטריטוריה של המכס של איחוד המכס:

 1. יישום;    
 2. עותקים של מסמכים לפיהם מיוצרים המוצרים (תקנים, מפרטים, תקנות, הוראות טכנולוגיות, מפרטים, מתכונים, מידע על הרכב), מאושרים בהתאם לחקיקת המפלגה בה מתבצע רישום המדינה;    
 3. הצהרות היצרן (היצרן) על נוכחותם של אורגניזמים מהונדסים גנטית, חומרי ננו, הורמונים, חומרי הדברה במוצרי מזון;    
 4. מסמך היצרן (היצרן) על יישום (הפעלה, שימוש) של סחורות מבוקרות (הוראות, מדריכים, תקנות, המלצות) או העתק מהם מאושר על ידי המבקש (אם קיים);    
 5. הודעה בכתב של היצרן (היצרן) כי המוצרים המיוצרים על ידו (דגימות מוצרים) עומדים בדרישות המסמכים לפיהם הם מיוצרים (כהודעה מתקבלים העתקי תעודת האיכות, דרכון בטיחות (איכות), תעודת ניתוח, תעודת איכות, תעודת מכירה בחינם או מכתב מהיצרן, מאושרים על פי חקיקת המפלגה בה מתבצע רישום המדינה (אחד המסמכים המפורטים מסופק);    
 6. עותקים של תוויות מוצרים (אריזה), מאושרים על ידי המבקש;    
 7. מקור או עותקים של מסמכים על פעילות ספציפית של תוסף מזון פעיל ביולוגית (לתכשירים המכילים רכיבים לא ידועים, מרשמים לא רשמיים), אשר אושרו בהתאם לחקיקת המפלגה בה מתבצעת רישום המדינה;    
 8. מקור או העתקי מסמכים על המאפיינים הטוקסיקולוגיים של התרופה (לחומרי הדברה, כימיקלים, חומרי הגנה מפני צמחים ורגולטורים לגידול צמחים), מאושרים על פי חקיקת המפלגה בה מתבצע רישום המדינה;    
 9. העתק של המסמך של רשויות הבריאות המוסמכות (גופים מורשים אחרים של המדינה) של המדינה שבה תוסף המזון הפעיל ביולוגית, תוסף מזון, חומר החיטוי (חיטוי, דרטיזציה), מוצרים קוסמטיים, המאשר את הבטיחות ומאפשר את זרימתם החופשית של מוצרים אלה בשטח מדינת הייצור ( יצרן), מאושר על פי חקיקת הצד בו מתבצעת ההרשמה, או מידע על היצרן בדבר העדר הצורך במסמך כזה;   
 10. פרוטוקולי מחקר (בדיקה) (מעשי בדיקה היגיינית), דוחות מדעיים, חוות דעת מומחים;    
 11. עותקים של מסמכים המאשרים ייבוא ​​דגימות של סחורות מבוקרות לשטח המכס של איחוד המכס, מאושרים בהתאם לחקיקת המפלגה בה מתבצע רישום המדינה;

תרגומים של מסמכי היצרן (היצרן) בשפות זרות חייבים להיות מאושרים בהתאם לחקיקת המפלגה בה מתבצעת רישום המדינה.

האחריות לדיוק המסמכים שנמסרו לצורך הוצאת מסמך המאשר את בטיחות המוצרים (טובין) מוטלת על המבקש.