בקשה לחישוב מסירה וסילוק טובין


קלט לא חוקי

קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
קלט לא חוקי
בטח יש לך טעות בשם
משהו לא בסדר ואז לכתוב, אתה רק צריך מספרים
טעות!
קלט לא חוקי
יזמים פרטיים שיחליטו לעבור למשטר מס מיוחד לעצמאים יוכלו להמשיך ולנהל רשומות ישירות עם 1С. כך הודיע ​​ראש פיתוח פיתוח תוכניות הנהלת חשבונות של חברת "1С" אולג ווגל.
23:45 06-12-2019 פרטים נוספים ...
הצורה החיצונית של 1-DAC "מידע על פעילויות של מתקני אירוח קולקטיביים", שאושרה בצו של השירות הסטטיסטי הפדראלי של המדינה של 22.07.2019 מס '418, עם אפשרות להוריד הגשות אלקטרוניות בפורמט XML בגרסת 02-12-2019. צורה חיצונית של 1-CX-מחירים "מידע על מחירי היצרן של מוצרים חקלאיים", אושרה ...
23:20 06-12-2019 פרטים נוספים ...
הנפקת TCPs נייר הוארכה על ידי הנציבות הכלכלית האירו-אסית עד נובמבר 1 2020.
21:25 06-12-2019 פרטים נוספים ...