אם אין מידע, ואת הכתובת חלון חלון ***** אינו מאפשר ליצור חיבור פירושו שאתה חייב ללכת לאתר המקור ולהציג את המידע שם.

או להתקין תוסף דפדפן שפותר בעיה זו וממשיך להציג מידע באתר שלנו. התקן הרחבות דפדפן

לאחר התקנת התוסף, יש לרענן את הדף, לחצו על מקש F5 או על הלחצן רענן את הדף בדפדפן.

אם אין נתונים בכל מקרה, עליך לבדוק שקובצי Cookie של צד שלישי אינם חסומים בהגדרות הדפדפן שלך.

בשנים האחרונות נדונה באופן פעיל הבעיה של הגברת היעילות של מעבר המטען דרך מחסומי הים. גם המדינה וגם העסקים מעוניינים. אחד מאבני הנגף העיקריות הוא הדיגיטליזציה, מכיוון שעדיין אין וודאות בגישות ...
18:04 30-09-2019 פרטים נוספים ...
הנציבות הכלכלית האירו-אסית (ECE) הציעה להקים דרישות מיוחדות לחותמות תובלה למפעילים כלכליים מורשים (AEOs). תוך פחות משנתיים ה- EEA סוף סוף הכין מסמך ביחס לחותמות שיש ל- AEOs מהסוג הראשון והשלישי ...
17:08 09-10-2019 פרטים נוספים ...
הפרת חקיקת מטבע על ידי חברת דייגים נחשפה על ידי מכס סחלין. החברה העבירה לחשבון של החברה הסינית 4,3 מיליון רובל עבור ציוד ספינה שלא קיבלה.
21:45 10-10-2019 פרטים נוספים ...