• 456

  Быстрая доставка

  הובלה בים דרך Vladivostok היא אפשרות המסירה האופטימלית ביותר
 • רעיונות חדשים

  אנו מציעים פתרונות שונים וליישם אותם.
 • שחרור קל מהמכס

  עיצוב שלך מטען רווחית, מהירה ונכונה
 • בדיקות מכס

  אנחנו נחזיק בכל פיקוח מכס
 • אנחנו יחד

  אנחנו שוחים איתך באותה סירה
הכל ביחד
שחרור מהמכס
לוגיסטיקה תחבורה
מסמכי הרשאה
החלטות מאתגרות
חישובים אוטומטיים
סילוק מכס תקין
סילוק מכס תקין
הכנת מסמכי מכס
הכנת מסמכי מכס
מידע ראשוני
מידע ראשוני
שחרור מהיר מהמכס באמצעות EAC
שחרור מהיר מהמכס באמצעות EAC
בדיקות מכס
בדיקות מכס
הפוך את העלות
הפוך את העלות
משלוחי מיכל FCL
משלוחי מיכל FCL
משלוח LCL משלוח
משלוח LCL משלוח
משלוח דרך צמתים
משלוח דרך צמתים
מסירה אווירית
מסירה אווירית
משלוח נוח של דברים קטנים וקלים
משלוח נוח של דברים קטנים וקלים
כל היתרים
כל היתרים
התאמות מאתגרות
התאמות מאתגרות
החזר כספי מכס
החזר כספי מכס
תחבורה לוגיסטי מחשבון
תחבורה לוגיסטי מחשבון
מחשבון המכס
מחשבון המכס
משלוח משלוח המטען
משלוח משלוח המטען
מפה של אניות בנמל של ולדיווסטוק
מפה של אניות בנמל של ולדיווסטוק
ראש שירות המיסים הפדרלי של הפדרציה הרוסית מיכאיל משוסטין אמר בפורום הפיננסי האחרון במוסקבה כי עד כה אזרחי 201 000 נרשמו כעצמאים.
18:40 17-09-2019 פרטים נוספים ...
הוועדה המשולשת הרוסית להסדרת יחסי עבודה ועבודה אישרה את המכסות שהציע משרד העבודה להעסקת עובדים זרים ב- 2020.
17:50 17-09-2019 פרטים נוספים ...
דיגיטליזציה של השוק ויצירת כלי עקיבה מודרניים יעילים, מעבר המדינה למנגנונים נטולי נייר לפיקוח על ביצועי השוק יכולים להפוך לזרז להמשך פיתוח האזור כולו. על היעילות של ענף התחבורה והלוגיסטיקה בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית בפורום הבינלאומי ...
17:30 17-09-2019 פרטים נוספים ...

שיטות לקביעת ערך המכס

במחיר העסקה עם טובין מיובאים
במחיר עסקה עם טובין זהים
במחיר עסקה עם סחורות הומוגניות
שיטת ניכוי עלויות