בבדיקת תכולת החבילה מצאו אנשי המכס חבילה עם חומר אבקה לבן.
18:15 29-06-2020 פרטים נוספים ...
התלונה מוגשת לרשות המכס העליונה באמצעות רשות המכס, אשר על החלטתה או על פעולתה ערעור.
18:12 29-06-2020 פרטים נוספים ...