תפריט

ביקורת מכס

חיפוש מונחים מונחים (ביטויים רגילים מותר)

מילון מונחים

טווח הגדרה
ביקורת מכס

בדיקת סחורות וכלי רכב הקשורים להסרת כלבי ים, חותמות וכלים אחרים לזיהוי טובין, פתיחת אריזת סחורות או שטח מטען של כלי רכב או מכולות, מכולות ומקומות אחרים שבהם הטובין נמצאים או נמצאים.

מספר צפיות - 17536